Velg ditt sponsornivå

En viktig faktor for suksessen er samarbeidet med våre sponsorer. Dere gir oss økonomisk mulighet til å utvikle konferansen, samt bidrar til det faglige og sosiale. Vi er derfor meget opptatt av å legge til rette for å finne gode løsninger for samarbeid, slik at også dere tar ut effekt av konferansen. Vi tilbyr ulike sponsorpakker til vår Jubileumskonferanse.

Vi har noen ledige plasser igjen! Send en e-post til karen.larsen@maintech.no for å melde deg på som sponsor.

Gullsponsor

SKF er en av to gullsponsorer under MainTech konferansen 2020

Prevas er en av to gullsponsorer under MainTech konferansen 2020

Sølvsponsor

SEW EURODRIVE er en av våre sølvsponsorer under MainTech konferansen 2020

Schaeffler er en av våre sølvsponsorer under MainTech konferansen 2020

GE Renewable Energy er en av våre sølvsponsorer under MainTech konferansen 2020

Bronsesponsor

MOMEK er en av våre bronsesponsorer under MainTech konferansen 2020

ExNor er en av våre bronsesponsorer under MainTech konferansen 2020

OceanTech er en av våre bronsesponsorer under MainTech konferansen 2020