Om MainTech Konferansen

Verdifulle møter og kunnskap som begeistrer

MainTech konferansen handler om de endringene som skjer og de endringene som må skje. Konferansen samler hvert år 250 deltakere og er en viktig møteplass for industrien som ønsker å være med mot fremtidens nye utfordringer. Vi har tatt valg som har stått seg godt over tid, men hva blir våre neste trekk? Hvordan skal vi ta de beste valgene for fremtiden?

To innholdsrike dager på Britannia

MainTech samlet ildsjelene, innovatørene og «stayerne»! Vi har delt erfaring, teknologi og kunnskap til engasjerte mennesker.

Selveste Britannia Hotel var rammen for konferansen i år. Her var ikke bare lokasjonen første klasse; vi fikk oppleve de beste foredragsholderne fra inn- og utland. 

Konferansen var også vertsskap for arenaene: «VPT – for energibransjen» og «SAP PM nettverkssforum». 

Vi jobber med neste års konferanse – og gleder oss til å ønske deg velkommen tilbake!