Trond Michael er er på hjemmebane med sin Phd innen Reliability, han er også en dyktig leder. Hos oss vil han gi oss en løypemelding fra Asset Management prosjektet deres.

Statens Vegvesen har en egen divisjon for drift og vedlikehold, med ca. 900 ansatte som omsetter i underkant av NOK 10 milliarder. Divisjonen skal sørge for at ca. 50% av all nasjonal transport kommer effektivt, trygt og miljøvennlig frem året rundt, inkludert ferjer.

Trond Michael er leder ved Vegteknologiseksjonen i Vegdirektoratet. Fra 2007-2013 var han rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fra 2013 til 14. oktober 2014 var han administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Han er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole og innehar graden dr.ing. fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med en avhandling om kortsiktig vedlikeholdsplanlegging. Andersen har tidligere arbeidet som forsker ved Marintek i Trondheim.