Vi elsker teknologi. Men Enda viktigere er kanskje oppfinnsomheten og evnen til å se nye muligheter. Det er det Prevas egentlig handler om.

Vi løser problemer. Mange vil nok påstå at vi gjør det med ulike tekniske løsninger – og det kan nok stemme. Men enda viktigere er kanskje oppfinnsomheten. Det som Prevas egentlig handler om. Om at vi sammen ser det som andre ikke ser. Om muligheter.
Vi tror at det nettopp er oppfinnsomheten som kommer til å redde verden. Dyktige menneskers evne til å se løsninger som enda ikke finnes. Som gjør det mulig for hjertesyke å måle og melde fra om EKG til sykehuset via en tilkobling hjemmefra. Eller som hjelper stålindustrien med å effektivisere produksjonen og samtidig redusere energiforbruket. Eller ser hvordan fremtidens sykkelhjelm bør konstrueres for å redde så mange liv som mulig.

Konferansens Gullsponsor vil ta oss med inn mulighetene de kan gi oss som leverandør til industrien.