Morten er utdannet sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU Trondheim, med spesialisering i marin kybernetikk. Med interesse for skjæringspunktet mellom maskinerisystemer og kontrollteori, ønsker han å hjelpe kunder innenfor maritim/offshore, vind- og oppdrettsnæring med optimal og pålitelig drift og vedlikehold.

Hvorfor jobber Morten i MainTech?
«MainTech er en ideell arbeidsplass for å jobbe med spennende prosjekter, samt utvikle kompetanse i et faglig sterkt og hyggelig miljø.»

– Morten Rasmussen