COSL Drilling har vært gjennom en tid med rigger i opplag. Siste halvår er alle rigger igjen på kontrakt. Hvordan har de jobbet med vedlikeholdet – og hva tenker de fremover?

COSL er i gang med en rekke prosjekter for å optimalisere arbeidsprosessene. Blant annet startet COSL Drilling en forstudie i samarbeid med MainTech og Kongsberg Digital for å finne ut hvordan man kan optimalisere vedlikehold og kutte kostnader.

Forstudien tok blant annet for seg hvordan klassing kan gjøres i fremtiden.
– Med kontinuerlig overvåking av utstyr ser vi for oss at vi kan øke inspeksjonsintervallet i stedet for at det skjer hvert femte år. Vi er i dialog med DNV GL om dette, og de er positive, sier Evjen.