På skolen sa lærerne at matte ikke var noe for henne. Senere ble hun blant landets beste unge ledere. Hør Christinas perspektiver om høytflyvende satellitter, medmenneskelige relasjoner og ledelsesstrategier.

Christina har en bachelorgrad i fysikk, en mastergrad som romfartsingeniør og en bakgrunn som rakettforsker. I 2010 med-stiftet hun sitt første selskap; Science & Technology AS, som hun drev frem til april 2019 da hun gav stafettpinnen videre. S&T er et teknologiselskap som leverer innovative applikasjoner for å hente verdi ut av store sensor datasett (satellitt, fly og droner). S&T jobber innenfor digital skogovervåking, kartlegging av klimaendringer, forbedring av værmålinger og utvikling av ny instrumentteknologi. I 2015 ble hun utnevnt til en av de 100 fremste unge lederne i landet, og i 2016 ble firmaet hun skapte valgt til 5. beste Gasellebedrift i Oslo.

Videre innehar Christina styreverv ved Andøya Space Center, NIFRO (Norsk Industri Forum for Romrelaterte Organisasjoner), co-chair for internasjonal workshop om kunstig intelligens og jordobservasjonsdata, rollemodell ved Renatesenteret og jobber entusiastisk med realfagsformidling for barn og unge. Christina er også rakettingeniør (var med og tok høyderekorden i Europa i 2009 for amatørraketter), og har vært programleder på NRK og Discovery Channel.