MainTech konferansen 2020 avlyses på grunn av Covid-19

MainTech Konferansen 2020 - avlyst

MainTech konferansen 2020 avlyses på grunn av koronasituasjonen

Etter sommeren har utviklingen av Covid-19 gått i feil retning igjen. I lys av den seneste utviklingen, har vi dessverre besluttet å avlyse årets MainTech konferanse. Dette er selvsagt beklagelig, men oppfattes som en nødvendig og riktig avgjørelse.

Vi hadde gledet oss til å samle engasjerte mennesker til vår jubileumskonferanse, men folkehelse og sikkerhet er vår førsteprioritet.

Innbetalt deltakeravgift vil selvsagt bli refundert. Ta kontakt med karen.larsen@maintech.no for spørsmål rundt dette.

Takk til alle dere som har vist stor interesse for årets konferanse, både som deltaker, foredragsholder og sponsor.

Vi vil snart komme med dato for MainTech konferansen høsten 2021.

Hvorfor delta på MainTech Konferansen?

Vi lover verdifulle møter og kunnskap som begeistrer, vi lover engasjerende foredragsholdere og vi lover deg god underholdning. Fag har alltid vært fokus for MainTech konferansen. Industrien har i 20 år delt sine erfaringer med oss og vi er sikre på at dette har bidratt til at vi alle har blitt litt bedre hvert år. MainTech konferansen er en arena der du vil møte beslutningstakere og de flinkeste fag ekspertene, og vi har mange eksempler på at våre deltakere har funnet nye samarbeidspartnere og felles prosjekter.

0
Deltakere
0
Talere
0
Bedrifter
0 %
Beslutningstakere

Sponsormuligheter

En viktig faktor for suksessen er samarbeidet med våre sponsorer. Dere gir oss økonomisk mulighet til å utvikle konferansen, samt bidrar til det faglige og sosiale. Vi er derfor meget opptatt av å legge til rette for å finne gode løsninger for samarbeid, slik at også dere tar ut effekt av konferansen. Vi tilbyr ulike sponsorpakker til vår Jubileumskonferanse.